sábado, 2 de octubre de 2010

Millora continua del forecasting

Fa temps que em fixo en que la majoria d'empreses no paren prou atenció ( o realment no saben com aplicar o no tenen gent competent ) en el seu forecasting, és a dir, en l'estimació de la demanda futura per un producte concret o servei.

El millor forecasting es nutreix dels inputs següents:

-ratis històrics
-estimacions de marketing
-altres tècniques de previsió

Els mètodes més empreats per a realitzar estimacions són:

-mètode de Delphi
-informació de la xarxa de vendes
-models economètrics i de regressió
-ARIMA, Box-Jenkins

Aquesta àrea en la gestió de la cadena de subministraments resulta essencial per aportar valor.

Possiblement, Inditex sigui un dels millors exemples de forecasting a nivell nacional. Val a dir que Inditex té els millors especialistes en la matèria, pràctics, proactius i capaços de realitzar benchmarking cotinuo per tal d'identificar correctament el mercat.
Si hom desitja esbrinar més sobre el tema del forecasting pot visitar el següent enllaç:

http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88d210e51f9371ac125705b002c66c9/$FILE/forecasting1y2.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario