jueves, 16 de mayo de 2013

Certificat energètic d'un edifici RD 235/2013

Pel RD 235/2013, de 5 d'abril,  s'aprova el Procediment bàsic per a la CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'UN EDIFICI.

En els contractes de lloguer o de compra-venda l'Administració obligan a incorporar el CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de: l'edifici, casa, pis o unitat d'edifici. ALSUTECNIC INDUSTRIAL ofereix aquest nou servei. 

La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. La certificació energètica aporta valor per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents. 

La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.


La certificació energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.
 • El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 • L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

El certificat  d'eficiència energètica que elaborem a ALSUTECNIC INDUSTRIAL conté els requisits legals que exigeix l'Administració:

 1. Identificació de l’edifici: Nom de l’edifici, adreça, referència cadastral, etc.
 2. Dades del tècnic certificador i el promotor/propietari.
 3. Ús de l’edifici i condiciones de funcionament i ocupació.
 4. Indicació del procediment reconegut que s’ha fet servir per a la qualificació.
 5. Indicació de la normativa d’aplicació.
 6. Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolupant, instal·lacions.
 7. Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.

En el cas d’edificis existents, conté:
 1. Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador.
 2. Document de recomanacions per a la millora de la qualificació.
El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

Hi ha qui vol veure la CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA com un inconvenient, però el cert és que permet tenir un coneixement energètic, per tant conèixer punts febles i de millora per poder estalviar energia i reduïr  el CO2 i poder complir amb la norma legal comunitària establerta en la Directiva 2009/91/CE del Parlament d'Europa.

Referència: ICAEN Institut Català d'Energia
GENERALITAT DE CATALUNYA

1 comentario:

 1. Hoy en LA VANGUARDIA aparece la siguiente noticia:
  http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20130531/54374994003/viviendas-anos-80-ruina-energetica.html
  No estamos por tirar el dinero ni derrochar la energía, de otra parte, cada día más cara.

  ResponderEliminar