miércoles, 8 de enero de 2014

Temps versus objectius, planificació i programació de tasques

El temps és un dels tresors més importants que dinamitza a una organització. El temps ens referència les nostres tasques al passat, present i futur.

El concepte de temps forma part de la cultura d'empresa, de l'entorn i de la nostra actitud personal (hàbits i costums).

Pert sort, hi ha eines i tècniques de gestió de temps.

És essencial tenir uns bons objetius, planificació i programació per fer una correcta gestió del temps.

Dedicar el temps diari a l'agenda i a la gestió del temps aporta valor i resulta rentable.

Definir amb el màxim encert les tasques necessaries per l'acompliment dels objectius és clau.

Planificar --> què hem de fer i com s'ha de fer (enfocament)

Programar --> quan i en quin moment s'ha de fer

Per gestionar amb èxit el nostre temps hem de tenir clars els objectius.

També és clau tenir in mente el nostre mapa de processos i les seves interaccions a l'hora de planificar i programar les nostres tasques tot prioritzant-les segons el seu grau d'importància i urgència.Planifiquem i programem a futur, és una de les peculiaritats del temps ...

Planificar i programar, com a activitat a futur, és disseny, hi ha creativitat, imaginació, requereix capacitació i visulització.

Si no tenim un mapa de processos i interaccions consolidat fallarà la planificació i programació de les nostres tasques.

Les tasques poden ser senzilles o complexes. Si les tasques són complexes podem necessitar procediments i instruccions tècniques aclaridores. Els procediments i les instruccions tècniques desenvolupen els nostres processos. Els indicadors ens ajuden a controlar els nostres processos.

Tot projecte es pot fraccionar en tasques a controlar amb oportuns indicadors de valor (verificar l'eficàcia i eficiència) que ens permetin motivar-nos i ens animin, ens aportin coneixement del grau d'acompliment dels nostres objetius.

Sense una correcta gestió de temps és impossible fer mesura, anàlisis i millora contínua.

Exemples de millora que coneixem de primera mà en referència a la gestió del temps són d'empreses que gràcies al seu reestudi de millora de temps estant gestionant més quantitat de projectes i d'una manera més endreçada que els està permetent ser més eficients en les seves tasques.

Els efectes d'un esforç en la millora de la gestió del temps en les organitzacions són inmediats i amb efectes positius a curt plaç.

Si et falta temps, visita:   alsutecnic.comNo hay comentarios:

Publicar un comentario