domingo, 2 de febrero de 2014

Personal ROI

Iniciant aquest mes de febrer 2014 desitjava repasar alguns dels aspectes clau de la fórmula del Personal ROI quan explico aquest concepte als meus alumnes.

Sempre comento la importància de fer una MESURA consistent ja que en el seu defecte l'ANÀLISI, per bó que sigui, fallarà. De la MILLORA ja ni em parlem, si MESURA i ANÀLISI fallen.


Valorat a TU mateix, MESURA't.

valor innat, poc hi podem fer. El què vals només ho saps TU.

valor adquirit, sempre pots enriquir-te amb nous INPUTS, més coneixement, més estudi, més informació (sense infoxicar-te - greu enfermetat del segle XXI)

temps, de fer ( DO ), de decidir, d'actuar, d'aprendre, de resoldre, etc. amb eficiència i no només amb eficàcia

actitud, ja veus la seva influència en el Personal ROI  (exponencial)

No sempre valorem el factor K oportunament. Els paràmetres del factor K són:

risc, qui no arrisca no fa mai res. Evitar por a l'acció. El risc por portar error.

seguretat, factor de conservació. Prudència.

sort, vol dir estar en el moment i lloc idoni en un temps medi ambiental oportú. La sort existeix.

oportunitat, és la alternativa. Si no hi oportunitat ... si no agrades ja pots anar treballant ...

visió, una persona entrenada i amb perspectiva, amplitud de mira, sense prejudicis pot aconseguir certa visió objectiva. Open your mind.


Elements de reflexió 2014

Albert Surinyach

No hay comentarios:

Publicar un comentario